پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
خلاصه داستان:پس از گرفته شدن جان های بسیار ، پری ها برنده ی نبرد عظیم با موجودات خبیث می شوند. هر چند فرمانده‎ی گروه آنها یو کینزی به خاطر دستیار جوان خود ژیائو هی جانش را از دست می دهد. پس از پانصد سال صلح ، ژیائو هی خودش را رو در رو با یو کینزی از مرگ برخواسته می یابد و…