پخش خودکار بعدی:

حضرت آیت الله خامنه ای:به کوری چشم دشمن تابستان امسال یکی از بهترین تابستان بود

0
اندازه نمایش:
حضرت آیت الله خامنه ای:به کوری چشم دشمن تابستان امسال یکی از بهترین تابستان بود
22 آذر 1397 خبری خبری