پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
در گفت وگوى ایران دیلى با پرهام رضایى، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند، موضوع تجارت ایران و هند در زمان تحریم ها بررسى شد
22 آذر 1397 خبری خبری