پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
کلیپ کوتاه ایران بوم گردی از معرفی اقامتگاه بوم گردی کلچال واقع در استان مازندران- شهرستان تنکابن - روستای گاو پشته در فضایی جنگلی.