پخش خودکار بعدی:

این روبات عجیب و غریب به راحتی داخل آب و روی یخ حرکت می کند

1
اندازه نمایش:
طی تاریخ همیشه دانشمندان از سیستم ها و عناصر طبیعت با هدف رفع مشکلات پیچیده انسان استفاده کرده اند. این عمل «زیست تقلید» نامیده می شود، حال در ربات جدیدی به کار گرفته شده که به راحتی در آب، خشکی و زمین های یخ زده حرکت می کند.