پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
این دستگاه 60%صرفه جویی در مصرف آب و 30%صرفه جویی در مصرف گاز در زمان استحمام انجام میدهد.
23 دی 1397 متفرقه