پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
محسن ابراهیم زاده یک خواننده جوان و آینده دار است که این روزها خیلی روی بورس است. امیدواریم که این برنامه را بپسندید.