پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
فیلم | حذف ۴ صفر از پول ملی، تورم را کم می‌کند؟
1 بهمن 1397 خبری خبری