پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
قلعه حلب در مرکز این شهر قدیمی،واقع شده است که قدیمی ترین و بزرگترین قلعه های جهان به شمار می آید. پیشینه استفاده از تپه سوق الجیشی حلب حداقل به اواسط هزاره سوم پیش از میلاد باز می گردد یعنی عمر این تپه و استحکامات بالای آن 5هزارسال قدمت دارد. در سال های جنگ و بحران سوریه قلعه حلب مانند دیگر شهرها و آثار تاریخی این کشور خسارت های قابل توجهی متحمل شد. زمستان سال 95 حلب توسط محور مقاومت آزاد شد.