پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
منطقه نمونه گردشگری تالاب توپراق کندی با وسعت 110 هکتار در مسیر جاده دسترسی پارس آباد – اردبیل واقع شده است.