پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
اجرای زنده ترانه بسیار زیبای دوست دارم از گروه سوندوست دارمدوست دارم هنوز عشق منیمیدونم منو از یاد میبریبهونه ی نفس کشیدنم توییدوست دارم تو قلب من فقط توییhttp://musictarin.com/download-single-track/2226.php
4 بهمن 1397 موسیقی