پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
این وسیله توسط سید علیرضا میر حبیبی تهیه شده است است .این سیستم اولین موبایل با قابلیت دویدن در دنیا می باشد .برای دریافت نمونه کد ویا دیاگرام مدار و از این قبیل موارد به درگاه اینترنتی دانشگاه اینترنتی بین المللی مراجعه فرمایید .وب سایت دانشگاه https://www.Daneshgah.ac
27 بهمن 1397 آموزشی