پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
خرید حلزون برای پوست که زنده و با قیمت 52000 هزار ریال برای حلزون درمانی پوست صورت و اندامها به فروش میرسد. ارزش خرید حلزون طبی زیاد بوده و درمانگر لک و جای جوش و درمان پیری پوست میباشد. روش خریدن از سایت زیر آسان است. اگر میخواهید تلفنی هم از طریققققق9356843271قققق با تلگرام و تلفنتان تماس بگیرید.