پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
ربات تنیس روی میز این وسیله توسط Servo Motor و open cv وهمچنین میکرو کنترلر در سال 2013 ساخته شده است .برای دریافت سورس کد و دیاگرام مدار به وب سایت دانشگاه اینترنتی مراجعه فرمایید .https://www.Daneshgah.ac