پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
این وسیله توسط سید علیرضا میر حبیبی و با استفاده از Atmega16 AVR Microcontroller ساخته شده است .لطفا برای درخواست سورس کد و دیاگرام مدار به وب سایت دانشگاه اینترنتی مراجعه نمایید .https://www.Daneshgah.ac
28 بهمن 1397 آموزشی