پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
صحبت های عرشی استاد صمدی آملی پیرامون مقام حضرت علی (ع) حضرت فاطمه (س)
2 اسفند 1397 مذهبی