پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
دوازه روز پیش اقدام به جوجه کشی از 10 تخم نطفه دار #اردک کردم. دو تا از تخم ها نطفه نداشت و کلا کنار گذاشتم. همان طور که می بینید در عمل نطفه سنجی رگ های خونی ، کیسه هوا و خود جوجه قابل تشخیص و اگر درست عمل بشه در آنیده نزدیک جوجه اردک خواهید داشت. اطلاعات بیشتر در آموزش نطفه سنجی http://bit.ly/2tIas4C