پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
از این درایو برای کاربرد های سبک استفاده می شود .دارای شبکه MODBUS RTU میباشد.این نوع درایو از نظر قیمت قابل رقابت با درایوهای شرق آسیا می باشد و مقرون به صرفه استبرای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت آسام ایران مراجعه نمایید: https://asamiran.com
23 اسفند 1397 علم و تکنولوژی