پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
انواع دیزل ژنراتوردیزل ژنراتور ها بر حسب کاربرد به چهار دسته زیر تقسیم می شوند:1- دیزل ژنراتور اضطراری |Diesel Generator Standbyکارایی مولد اضطراری در هنگامی است که برق شبکه قطع می شود. در این شرایط دیزل ژنراتور اضطراری وارد مدار شده و به طور موقت یا برای کمک تا وصل شدن شبکه، برق مورد نیاز سیستم را تامین خواهد کرد. طبیعتا این دسته از ژتراتور ها کارکرد بسیار کمتری نسبت به سایر دیزل ژنراتور ها علی الخصوص دیزل ژنرانور های پرایم خواهند داشت حتی ممکن است تنها چند ساعت در طول یک ماه مولد های اضطراری فعالیت داشته باشند. 2- دیزل ژنراتور پایه | Prime Diesel Generatorدیزل ژنراتور پرایم عموما در مصارف موقت بکار برده می شود. برای مثال در پروژه های عمرانی که برق شبکه شهری در دسترس نباشد یا برداشت آمپراژ بالا از خط شبکه میسر نیست همچنین نمایشگاه ها، پروژه های تمپوراری، کمپ ها و .... از دیزل ژنراتور پرایم یا پایه استفاده می گردد. 3- دیزل ژنراتور دائم | Continuous Diesel Generatorمولد های دائم یا کانتینیوس برای استفاده دائم و بدون وقفه طراحی و تولید شده اند. عموما بهینه ترین حالت در دیزل ژنراتور های گازی امکان پذیر می شود. 4- دیزل ژنراتور چند منظوره | Multipurpose Diesel Generator این نوع دیزل ژنراتور ها برای اهداف مختلف طراحی، تولید و خریداری می شوند. به نظر می رسد استفاده از اینگونه مولد برق مقرون بصرفه نمی باشد و در همه سیستم ها توجیه اقتصادی نداشته باشد.
4 فروردین 1398 علم و تکنولوژی