پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
موتور دیزلی است که با سوخت گازوئیل کار می کند به همراه یک ژنراتور الکتریکی یا آلترناتور که وظیفه تبدیل انرژی مکانیکی حاصل از موتور را به برق بر عهده دارد.به عملیات مونتاژ و اتصال موتور به ژنراتور و نصب آن بر روی شاسی فولادی و نصب تابلو کنترل و انجام سیم کشی های فرمان به صورتیکه با فشردن یک دکمه دیزل ژنراتور روشن و آماده تولید برق شود کوپله دیزل ژنراتور می گویند.سیستم کنترلی یک دیزل ژنراتورکنترلرهای ATS نصب شده بر روی دیزل ژنراتورهای همواره ناظر اعمال بار بر روی موتور ژنراتور بوده و در مواقع غیرعادی بر مبنای تنظیمات قبلی پاسخ مناسب را از طریق فرمانهای الکترونیکی تابلو ارسال و بصورت خودکار تمامی وضعیت را تواماً کنترل می‌نماید که موتور ژنراتور در بهترین شرایط به کار خود ادامه دهد. در حالت انتظار (Standby) در صورت قطع برق مصرفی خارج از واحد بلافاصله و کمترین زمان، ATS زمان روشن و بکارگیری موتور ژنراتور برقرار می‌کند. قابلیت سیستم کنترلی به شرح ذیل می‌باشد -طراحی بر اساس میکرو کنترلاستارت و استاپ اتوماتیک دیزلقابلیت مانیتورینگ.کنترل و تنظیم از طریق کامپیوتر با برنامه تحت ویندوزحفاظت‌های مختلف افزایش درجه حرارت آب کاهش فشار روغن. افزایش و کاهش دور دیزل. افزایشو لتاژ ژنراتور کاهش ولتاژ باتری ۵- نشان دهنده‌های اخطار مختلف: اخطار خرابی دینام. اخطار خطای انجام استارت در حالت اتوماتیک. اخطار خرابی سنسور روغن یا قطع بودن کابل ارتباطی در حالت اتوماتیک ۶-قابلیت تنظیم تمامی پارامترهای زمانی از روی پنل ۷-قابلیت کار با ولتاژ متغیر از۱۲ولت تا ۴۸ولت به‌طور اتو ماتیکقابلیت کار در دو حال دستی و اتوماتیکنشان گر زمان کار دیزل ژنراتور بر حسب ساعتاندازگیری سه فاز شهر یا دیزل ژنراتور و تشخیص آمادگیقابلیت نمایش دور موتورRPMآلارم ویژه دمای آبCHECK UP کامل موتوربا قابلیت: نمایش آمپراژ، ولتاژ، فرکانس
5 فروردین 1398 علم و تکنولوژی