پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
💠بر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی امید آنکه که کهنه رفته باشد به نکویی، و این نو همی آید به شادی🌸🌸🌸•┈••✾•🌿🌺🌿•✾••┈•🌸🌸🌸 کارپیرا نوروز فرخنده فر باستانی و پر ازشکوه و عظمت را به شما همراهان عزیز شاد باش می گویدhttps://karpirajobs.comکاریابی_بین_المللی_کارپیرا https://telegram.me/joinchat/AAAAADvLi-zp6TccId__EA