پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
هدف از ساخت این ویدئو نمایش کلی مراحل نصب ساندویچ پانل سقفی و دیواری می باشد. همچنین نصب ساندویچ پانل پلی اورتان و پشم سنگ را به صورت کامل نمایش می دهیم.
17 فروردین 1398 آموزشی