پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
محصور شدگی بتن وسیله دورپیچ FRP تکنیکی موثر برای افزایش مقاومت و شکل پذیری است پیکربندی دوریپچ تاثیری قابل ملاحظه باربری به میزان قابل توجهی افزایش می یابد اما در مورد اعضای با دورپیچ مجزا در قسمتی از بتن که محصور نشده است فشار محصور کننده نهایی کمی حاصل شدهاست در نتیجه افزای مقاومت و ظرفیت باربری با در نظر گیری ملاحظات اقتصادی در این گونه ستونها، جهت مقایسه با ستونهای بادورپیچ کامل، رابطه مستقیم با چیدمان منطقی الیاف و تعداد لایه خواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مقاوم سازی تکنوپل "https://technopol.ir/"مراجعه فرمایید. تکنوپل در لینکدین https://www.linkedin.com/in/technopol/ تکنوپل در گوگل+ https://bit.ly/2FPgqc2
20 فروردین 1398 علم و تکنولوژی