پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
در این ویدئو که توسط شرکت پارس کمک ساخته شده است روش لوله بازکنی بادستگاه فنر زنی در استخر را نمایش می دهیم. در این ویدئو می بینیم که لوله فاضلاب استخر دچار گرفتگی شده است و تیم متخصص شرکت پارس کمک با دستگاه فنر زنی مشکل آن را بر طرف می کنند.شرکت پارس کمک (http://parskomak.ir/)
21 فروردین 1398 آموزشی