پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
مقاوم سازی ستون بتنی مطابق آیین نامه‌های طراحی باید از حداقل بعد عرضی کافی برخوردار باشند. زمانی که ستونهای بتنی دارای نسبت طول به عرض زیاد می‌باشند تحت خمش‌های دو محوره دچار خرابی می‌گردند. تقویت ستون بتنی به منظور افزایش مقاومت محوری، خمشی و برشی و همچنین برای افزایش ظرفیت شکل‌پذیری ستون در نزدیکی محل اتصال به تیر و مقاوم نمودن محل وصله‌های ضعیف نیز صورت می‌پذیرد. در ستون های بتن مسلح خرابی های ناشی از زلزله مربوط به شکست های ناشی از طول وصلة ناکافی، شکست های ناشی از برش، خمش و اندرکنش برش و خمش، شکست ستون کوتاه و گسیختگی های ناشی از کمانش میلگردهای طولی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مقاوم سازی افزیر"www.afzir.com" مراجعه فرمایید . AFZIR در فیسبوک https://plus.google.com/+Afzirco AFZIR در لینکدین https://www.linkedin.com/in/afzir-admin/ AFZIR در گوگل+ https://plus.google.com/+Afzirco
26 فروردین 1398 علم و تکنولوژی