پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
نرم افزار کریستال ریپورت(CrystalReport) یکی از نرم افزارهای جانبی جهت تهیه گزارشات و طراحی چاپ آن ها می باشد.در گزارشات نرم افزارهای میزان از این نرم افزار استفاده شده است که می توان جهت سفارشی نمودن چاپ ها با نصب نسخه ویرایشگر آن که در این مقاله به معرفی آن پرداخته ایم، اقدام به ویرایش قالب های چاپی گزارشات نمود.در این مقاله خواهیم آموخت چگونه نرم افزار کریستال ریپورت را نصب و یک قالب چاپی را به صورت دلخواه ویرایش نماییم.آموزش متنی :https://www.hesabdari-mizan.com/fa/article/78/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA.aspx
5 اردیبهشت 1398 علم و تکنولوژی