پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
حالا منم و یه قاب عکس خالی... بگو چه حس بدی داری... وقتی که جدایی رو خواستی و منم نشونتو کشیدم از ستاره‌ها پایین...
8 اردیبهشت 1398 موسیقی آهنگ صوتی