پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
این دستگاه به صورت بی سیم بوده که در مدت ۲ ساعت شارژ کامل شده و پس از شارژ کامل به مدت ۴ ساعت قابل استفاده می باشد. دستگاه در دو مدل ساده و دارای رطوبت سنج موجود میباشد . در مدل ساده جهت شارژ دستگاه باید از آب مقطر استفاده گردد و در مدل دارای رطوبت سنج میتوان از سایر مواد به صورت ترکیب با آب جهت بخور استفاده نمایید.
18 اردیبهشت 1398 بانوان زیبایی