پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
داستان”عشق,جادو ,جنگ”حول آکوتو سای,پسری که میخواهد با به دست آوردن بالاترین مقام جادوگری بخشی از حکومت بشود و در نظام اجتماعی شرکت کند.در یک روز او به بک آکادمی جادو پذیرفته میشود,او آزمون استعداد خود را به شرح زیر مشاهده میکند:”شغل آینده…….پادشاه شیطان”.این گونه است که زندگی مدرسه ای دشوار او آغاز میشود که دختران درس خوان کلاس ها از او راضی نیستند, نظر او توسط یک دختر با قدرت های مرموز و محافظت شده توسط اندیشه های زیبای زنانه جلب میشود …
26 اردیبهشت 1398 کارتون انیمه