پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
آموزش الکترونیکی SQL توسط مدرس واحد آموزش آنلاین دانشگاه اینترنتی برای کاربران عزیز تهیه و تنظیم شده استمحتویات این دوره آموزشی معرفی کامل بانک اطلاعاتی از ابتدایی ترین دستورات تا استفاده از کوئری ها و روابط بین جداولدانشگاه اینترنتی (دانشگاه بین المللی خوارزمی)مشاهده پست کامل ویدیو آموزشی https://daneshgah.ac/courses/1464