پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
در این ویدیو تدریس زیست شناسی دوم دبیرستان فصل گردش مواد مبحث انعقاد خون توسط آقای محمدرضا اولیایی برای شما عزیزان به نمایش گذاشته خواهد شد.
31 اردیبهشت 1398 آموزشی