پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
آموزش آنلاین اس کی و ال توسط مدرس واحد آموزش الکترونیکی دانشگاه اینترنتی برای توسعه دهندگان عزیز تهیه و تنظیم شده است
محتویات این دوره آموزشی معرفی کامل بانک اطلاعاتی از ابتدایی ترین دستورات تا استفاده از کوئری ها و روابط بین جداول
دانشگاه اینترنتی (دانشگاه بین المللی خوارزمی)
مشاهده پست کامل ویدیو آموزشی https://daneshgah.ac/courses/1464