پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
اُنس

کاری از #سید_عباس_شفیعی
تهیه کننده: #محمد_محمدپور
.
.
.
.
#فیلم_کوتاه
#حوزه_هنری
#هنر_متعهد
#هنر_انقلابی
#جبهه_فرهنگی_انقلاب
#حوزه_هنری_انقلاب_اسلامی
.
.
.
7 خرداد 1398 مذهبی