پخش خودکار بعدی:

دکلمه : بی پرده بگویمت....با شعر زیبای سیدعلی صالحی.حتما گوش کنید

6
اندازه نمایش:
تهیه کننده و دکلماتور:شیدااصغرزاده
13 خرداد 1398 موسیقی