پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
گوگل در جریان رویداد Google Stadia Connect اطلاعات جدیدی از سرویس استریم استیدیا و طرح‌های مختلف آن ارائه کرد
18 خرداد 1398 بازی