پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
در قسمت اول آموزش برنامه نویسی پایتون چگونگی نصب پایتون و راه اندازی آنبر روی pycharm را نشان می‌دهیم.