پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
بخش خبری ۲۰:۳۰ در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۹۸به موضوعات مختلف و متنوعی پرداخته است که آن ها را در فیلم ذیل مشاهده می‌کنید.
19 خرداد 1398 خبری