پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
اقایان مسعود فراستی ، جواد طوسی و سعید قطبی زاده به نقد و تحلیل این فیلم کلاسیک پرداختند