پخش خودکار بعدی:
اندازه نمایش:
رنگ از المان های تاثیرگزار در بازدید از یک سایت و ماندگاری کاربران در بازدید سایت می باشد.
که تاثیر مستقیم درسئو و بهینه سازی سایت دارد برای درک بهتر مقاله زیر را مطالعه نمایید.
http://mehrgoo-co.ir/psychology-colors-website-design/